Wydarzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim jako lider projektu „Razem raźniej” informuję, iż w związku z ogłoszoną pandemią wirusa COVID – 19 wszystkie zajęcia zaplanowane od dnia 13.03.2020 roku w ramach realizacji projektu zostają przesunięte na termin późniejszy.

Zajęcia dotyczące wsparcia dla uczestników projektu zostaną zrealizowane
w terminie późniejszym.

"Razem Raźniej" w telefaktach

Warsztaty „Potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, kompensacja braków edukacyjnych, psychospołecznych ”.

Przejdź do - Warsztaty „Potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, kompensacja braków edukacyjnych, psychospołecznych ”.

Kolejnym etapem realizacji projektu pn. „Razem raźniej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Umowa Nr RPSW.09.02.01-26-0004/19-00, był udział beneficjentów projektu w wyjeździe warsztatowym.

Tym razem w terminie od dnia 03.02.2020 r. do dnia 05.01.2020 r. - 13 rodzin zastępczych uczestniczyło w wyjeździe do Wisły – Beskid Śląski. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach: „Potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, kompensacja braków edukacyjnych, psychospołecznych ”.

Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w hotelu Vestina. Organizator  zapewnił wiele atrakcji, które miały na celu wspólną integrację rodzin. Podczas warsztatów tematycznych dla rodziców zastępczych, dziećmi opiekowali się animatorzy zapewniając im opiekę poprzez  wspólne gry i zabawy.

Warsztaty "Trening Komunikacji Partnerskiej - I edycja"

Przejdź do - Warsztaty "Trening Komunikacji Partnerskiej - I edycja"

Kolejny raz beneficjenci projektu pn. „Razem raźniej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Umowa Nr RPSW.09.02.01-26-0004/19-00, uczestniczyli w wyjazdach połączonych z warsztatami.

Tym razem w terminie  od dnia 27.01.2020 r. do dnia 31.01.2020 r. - 12 rodzin zastępczych uczestniczyło w wyjeździe do Zakopanego. Beneficjenci projektu brali udział w warsztatach: „Trening Komunikacji Partnerskiej -I edycja”.

Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w pensjonacie „Maria 5”. Organizator  zapewnił wiele atrakcji, które miały na celu wspólną integrację rodzin: wspólny kulig, ognisko, wyjścia na basen. Podczas warsztatów dla dorosłych dziećmi opiekowali się animatorzy, zapewniając im opiekę przy wspólnych grach i zabawach.