Wydarzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wyjazd beneficjentów w ramach projektu pn. "Razem raźniej"

Przejdź do - Wyjazd beneficjentów w ramach projektu pn. "Razem raźniej"

Po raz kolejny beneficjenci projektu pn. „Razem raźniej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Umowa Nr RPSW.09.02.01-26-0004/19-00, uczestniczyli w ramach projektu w wyjazdach połączonych z warsztatami.

Tym razem w terminach od dnia 27.06.2020 r. do dnia 01.07.2020 r. oraz od dnia 01.07 do dnia 05.07.2020 r. po 12 rodzin zastępczych uczestniczyło w wyjazdach do Zakopanego. Beneficjenci projektu brali udział w warsztatach: „Trening Komunikacji Partnerskiej - II i III edycja”.

Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w pensjonacie „Maria 5”. Organizator zapewnił wiele atrakcji, które miały na celu integrację rodzin: wspólne ognisko, wyjścia na basen, spotkanie integracyjne, gry i zabawy.  Podczas warsztatów dla dorosłych dziećmi opiekowali się animatorzy, zapewniając im opiekę przy wspólnych grach i zabawach.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pobytu naszych beneficjentów projektu „Razem raźniej” ze wspólnych wyjazdów do Zakopanego.

„Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych”

Przejdź do - „Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako lider projektu pn.: „Razem raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, informuje, że w dniu 23.06.2020 r. rozpoczęło się kolejne już „Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej i już utworzonych rodzin zastępczych niezawodowych”.

W szkoleniu uczestniczyć będzie 10 osób, w tym 5 małżeństw. Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów, którzy posiadają certyfikat trenera programu PRIDE. Całość szkolenia obejmuje 12 sesji grupowych, konsultacje indywidualne oraz praktyki. Spotkania grupy odbywają się raz
w tygodniu na sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22, w godzinach popołudniowych.

Informacja

Zapytanie ofertowe dotyczące polisy ubezpieczeniowej dwóch mieszkań treningowych w ramach projektu "Razem raźniej"