Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r.

Termin

Opis

01.03.2021

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

31.05.2021

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2021 r.)

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

31.08.2022

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu: 41 249 94 08 bądź w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 6 piętro – pokój 6.22 lub 6.23

Dokumenty programowe dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl 

Autor: Magdalena Barańska