Start

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Paczki dla Rodzin

Jednym z zadań projektu „Razem raźniej” było zorganizowanie spotkania wieńczącego projekt dla uczestników projektu. Jednak w związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną oraz licznymi zachorowanymi Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. zwróciła się z prośbą do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany we wniosku o dofinansowanie i zamiast organizacji spotkania zostały zakupione paczki dla 73 rodzin. Paczki dla rodzin oraz dzieci. które przebywają w pieczy zastępczej będą prezentem  tj. słodkim upominkiem dla wszystkich uczestników projektu.

  

OPASKI MEDYCZNE POD CHOINKĘ

Opaski medyczne, które mierzą ciśnienie, temperaturę, pokazują tętno,  wykonują EKG, liczą kroki, otrzymali mieszkańcy powiatu od starosty Marzeny Dębniak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Joanny Pikus podczas inauguracji programu pomocy dedykowanemu dla osób z niepełnosprawnościami przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-Opaski medyczne są w formie zegarków i zakodowane w nich funkcję pozwalają na kontrolowanie parametrów życiowych,  a tym samym kondycji  naszego organizmu. Dzięki realizowanemu programowi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ponad 660 opasek trafi do mieszkańców powiatu ostrowieckiego. To niewielkie urządzenie, które może uratować życie  – mówi starosta Marzena Dębniak.

Jak mówiła dyrektor PCPR -u, Joanna Pikus warunkiem otrzymania opaski jest posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Należy jedynie  wypełnić kwestionariusz z danymi oraz dołączyć do niego kserokopię  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Opaski medyczne są bezpieczne, wodoodporne, monitorują także sen – wyjaśnia  dyrektor Joanna Pikus.

Kwestionariusz można wypełnić na miejscu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach pracy 7-15. Należy pamiętać o dołączeniu ksero orzeczenia o niepełnosprawności. Opaski medyczne są finansowane przez PFRON w ramach programu pomocy osobom niepełnosprawnym  poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Covid -19.

Czytaj więcej o: OPASKI MEDYCZNE POD CHOINKĘ

"Program Wyrównywania różnic między regionami III"

Informacja

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY – NAGRODY ROZDANE

W Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego, który został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Konkurs pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” wpisał się w ogólnoświatową kampanię „Pomarańczowej wstążki”. Wydarzenie to patronatem objęła starosta Marzena Dębniak.

Na konkurs wpłynęło 78 prac plastycznych oraz 3 prace multimedialne w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolnej, klasy I – III, klasy IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. W pracach dzieci zawarły aspekty przemocy rówieśniczej, rodzinnej, cyberprzemocy czy przemocy wobec zwierząt.

Dzisiaj z rąk starosty ostrowieckiego Marzeny Dębniak, przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Pasternaka, członka zarządu Agnieszki Rogalińskiej  oraz dyrektora PCPR Joanny Pikus, zwycięzcy odebrali nagrody.

  

  

  

  

 

Jak zaznaczyła podczas uroczystości starosta M. Dębniak, konkurs zorganizowano po raz pierwszy dlatego tym bardziej cieszy tak ogromna ilość prac. Dzieci w przepiękny sposób pokazały, że przemoc jest niedopuszczalna i że należy na nią reagować.

Z kolei A. Rogalińska podkreśliła, że jako członek jury oceniającego prace, wspólnie z przewodniczącym M. Pasternakiem mieli bardzo trudne zadanie ze względu na to, że wszystkie prace były piękne, wykonane z  niezwykłą starannością i odpowiadały na zawarte w konkursie przesłanie. Dlatego też uznali, że każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony.

 

  

  

  

  

  

  

  

 

A nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Kategoria przedszkolna:

miejsce I – Antonina Solińska – Zespół Edukacyjno- Przedszkolny „Szkoła z Pasją”

miejsce II – Liliana Górczyńska – PP Nr 19

miejsce III – Zofia Kulpińska PP Nr 12

Wyróżnienia:

Jan Fedorczuk, Natalia Sidor, PP „Pajacyk” i Liliana Badach, PP Nr 19.

 

 

Kategoria klas I-III

miejsce I – Marcel Gałek PSP Nr 7

miejsce II – Filip Góra NSP „Szkoła z Pasją”

miejsce III – Grzegorz Dunal NSP „Dwunastka”

Wyróżnienie:

Zuzanna Laura Strząbała NSP „Dwunastka”

 

 

 

Kategoria klas IV-VI

miejsce I – Kornelia Cieślak PSP Nr 10

miejsce II – Julia Norowska PSP Nr 10

miejsce III – Rozalia Glibowska PSP Nr 7

Wyróżnienie:

Jerzy Żukowski „Nasz Dom”

 

 

 

Kategoria szkół średnich:

miejsce I – Natalia Pięta LO Nr III im. Władysława Broniewskiego

miejsce II – Wiktoria Matusiak „Nasz Dom”

miejsce III – Kamil Szczepański „Nasz Dom”

 

 

 

"19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży" - Konkurs multimedialny

"19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży" - Konkurs plastyczny