Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje  o kontynuowaniu w 2021 roku zmienionej edycji programu pn. 
„Program Wyrównywania różnic między regionami III”.

 

 1. Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2021 roku mogą być objęte następujące obszary:

 

 1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
  Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165.000,00 zł
  na każdy projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach
  mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
  i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi
  do 150.000,00 zł na każdy projekt;
 3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Maksymalna wysokość
  dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 000,00 zł na każde nowoutworzone
  stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. Obszar D – likwidacja barier transportowych. Maksymalna wysokość dofinansowania
  ze środków PFRON wynosi do:

105.000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

80.000,00 zł dla pozostałych samochodów, zwanych „mikrobusami”, które
w wersji standardowej są samochodami 9 – cio miejscowymi,

270.000,00 zł dla autobusów;

 1. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
  aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 15 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 2. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej wymóg: na terenie powiatu brak jest WTZ) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ. Maksymalna
  wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie
  terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą
  degradacji infrastruktury istniejącego WTZ;
 3. Obszar G – nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat
  w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz
  właściwymi aktami wykonawczymi.

 

 1. Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
 • wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 • wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

III. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON na realizację każdego projektu wynosi do:

 • 55 % kosztów realizacji projektu w obszarze A,
 • 55 % kosztów realizacji projektu w obszarze B;

- w budynkach starostw i gmin do 35 %;

 • 70% kosztów realizacji projektu w obszarze C;
 • 70% kosztów realizacji projektu w obszarze D;
 • 80 % kosztów realizacji projektu w obszarze D – samochody dla WTZ;
 • 25 % całkowitych kosztów realizacji projektu w obszarze E;
 • 80 % kosztów realizacji projektu w obszarze F;
 • 50 % wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat
  na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  w obszarze G.

 

Projekty w ramach programu z obszarów B, C, D, F i G należy składać do dnia 31 stycznia
2021 r.
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22,
piętro 6, Tel.: 41 249 94 08.

Wnioski dotyczące obszaru A oraz wnioski samorządów gminnych, powiatowych i organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać w terminie 01.12.2020 r. – 30.11.2021 r.
do Świętokrzyskiego oddziału PFRON: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III”
są dostępne na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w komunikacie z dnia 27.11.2020 r. dotyczącym programu w zakładce: Aktualności pod adresem:https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2021-roku/#

Proszę na bieżąco monitorować informacje dotyczące programu oraz procedur realizacji, ponieważ mogą ulec zmianie w 2021 roku.

 

„Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w imieniu Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w załączeniu udostępnia zainteresowanym zapytanie ofertowe dot. usługi opiniowania projektów w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Dzień Pracownika Socjalnego

KOMUNIKAT SANEPIDU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim uprzejmie informuje, iż zmianie uległ numer do kontaktu z Powiatową Stacją – Sanitarno Epidemiologiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim i wszelkie sprawy związane z COVID-19 należy załatwiać za pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerem +48 22 25 00 115 lub online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne

W  razie   dodatniego   wyniku   testu   na   koronawirusa,   bądź   bliskiego   kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 istnieje możliwość zgłoszenia siebie lub swoich domowników, którzy powinni być objęci kwarantanną we własnym zakresie poprzez wypełnienie ww. formularza „Kwarantanna – zgłoszenie przez formularz online”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o nowym numerze +48 22 25 71 145, który automatycznie powiadamia o nałożeniu kwarantanny i możliwości pobrania zaświadczenia.

W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiony został system automatycznego  powiadomienia  o   nałożeniu   kwarantanny,   komunikat   nadawany   jest  z numeru +48 22 25 71 145 i usłyszą go osoby, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. Uwaga! Nieodebranie telefonu nie zwalnia z odbycia kwarantanny.

Wszelkie informacje i aktualizacje przepisów prawnych dostępne są na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/koronawirus. Na stronie w odpowiednich zakładkach uzyskamy odpowiedź na najczęściej zadawane pytania: Jak się  zachować  kiedy  mam  objawy  COVID-19?  Co  zrobić  jak  dowiedziałem/am  się  o dodatnim wyniku? oraz informacje: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kwarantannie, Koronawirus: informacje i zalecenia, Gdzie zrobić test?, Aktualne zasady i ograniczenia, Pytania i odpowiedzi.