Start

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dotacje dla młodych

W ramach projektu „Dotacje dla młodych” mieszkańcy powiatu ostrowieckiego w wieku 18-29 lat będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości 38 650,00 zł (dotacja inwestycyjna 23 050,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 mies. funkcjonowania firmy 15 600,00 zł).

Dodatkowo osoby zainteresowane otrzymają profesjonalną pomoc w określaniu celów zawodowych, przygotowania biznesplanu oraz będą mogli skorzystać z 30 godzinnego wsparcia szkoleniowego pt. „Otwieramy własną firmę”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo.

Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej https://www.opiwpr.org.pl/projekty/dotacje

oraz pod numerami tel.:

 • siedziba główna w Sandomierzu: (15) 833-34-04,
 • biuro w Busku - Zdroju: (41) 378-13-16

Zmiany w procedurze uzyskania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego „500+”

 • Od stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” są przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek można złożyć tylko elektronicznie.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od
  1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lutego do 31 maja 2022 roku, prawo do świadczenia będzie przyznane przez ZUS od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
 • Jeśli wniosek będzie złożony po 31 maja roku 2022 r., to ZUS przyzna prawo do świadczenia
  od miesiąca, w którym był złożony wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
 • Decyzje wydane przez PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim przyznające dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego „500+” zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały przyznane, lecz nie dłużej niż do 31 maja 2022 r., tj.  tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 r.

Aby nadal otrzymywać „500+” na dziecko  należy złożyć wniosek do ZUS.

 • Jeśli okres, na który otrzymał/-a Pan/-i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego „500+” na podstawie decyzji wydanej przez PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończy się  przed 31.05.2022 r. to tut. Centrum przedłuży prawo do w/w świadczenia poprzez wydanie kolejnej decyzji administracyjnej, nie dłużej jednak niż do 31.05.2022 r. oraz wypłaci świadczenie.
 • Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać na stronie ZUS www.zus.pl

Komunikat

W związku z wejściem w życie z dniem 24 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje iż, od dnia 25 stycznia 2022 r. do odwołania wejście do siedziby PCPR znajdującej się na VI piętrze budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 22 będzie niemożliwe.

W związku z powyższym, dokumenty o przyznanie stosownych świadczeń należy składać do skrzynki podawczej wystawionej w przedsionku budynku na ul. Świętokrzyskiej 22, przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl.

Interesanci będą mogli skorzystać z pomocy pracowników Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w  pokoju 0.22 na parterze budynku.

Dokumenty dotyczące ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności będzie można składać w pokoju 0.23 na parterze budynku. Punkty obsługi czynne będą w godzinach 7.00-13.00.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostki telefonicznie w godzinach
od 7.00 do 15.00.

Sekretariat: te. 41 249 94 08

Piecza zastępcza: tel. 41 249 94 03

Piecza instytucjonalna: tel. 41 249 94 01

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej: tel. 41 249 94 16

Dofinansowania do: środków ortopedycznych i pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego,
likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier technicznych: tel. 41 249 94 11

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych: tel. 41 249 94 12

Dofinansowania dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i Moduł II:
tel. 41 249 94 12

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: tel. 41 249 94 14

 

Stosowne druki do przyznawania dofinansowań umieszczone są na stronie internetowej:

www.pcpr.ostrowiec.pl

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

 • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

 • zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
 • psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
 • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download


Informacji udziela:

Jesteśmy w mediach społecznościowych!
Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/

oraz na Instagramie:
https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/

Polub profil, obserwuj i bądź na bieżąco!

Informacja

INFORMUJEMY  

że dzień 07 stycznia 2022 rok (piątek)

jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Powyższy dzień został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022 r. 

Zarządzenie nr 45/2021-.pdf

Życzenia Bożonarodzeniowe