Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie nr 1/2021 z dnia 26.01.2021 r.

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia informację na temat realizacji projektu „Od bierności do zawodowej aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do skorzystania ze wsparcia w ww. projekcie:

  • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO,
  • podopiecznych instytucji pomocy, ośrodków pomocy społecznej oraz PCPR.

 

Informacja o projekcie

Projekt: „Od bierności do zawodowej aktywności”’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie:1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim, (w tym osób z niepełnosprawnością).

 

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim jako osoby bezrobotne.

 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rozpocznie się w styczniu 2021 r., będzie prowadzona w cyklach miesięcznych do III kwartału 2022 r.

 

  • Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci pośrednictwa pracy oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy, Al.3 Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel. 41 265 42 08 wew. 280, strona internetowa: http://ostrowiec.praca.gov.pl

Pismo

Życzenia Bożonarodzeniowe