Start

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim już otwarty.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. uroczyście starosta Marzena Dębniak oraz dyrektor PCPR Joanna Pikus otworzyły Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Punkt zajmuje się poradnictwem psychologicznym, prawnym, ale także poradnictwem terapeutycznym. Dzisiaj traktuje się każdą osobę indywidualnie i dlatego też indywidualnie przygotowuje się programy pomocowe. Z takiej formy będą mogły skorzystać osoby, które jej potrzebują łącznie z niepełnosprawnymi czy dziećmi. Czasy mamy ciężkie, życie jest naprawdę trudne i ja się cieszę, że ten punkt już wystartował, ponieważ jest on bardzo potrzebny – mówiła podczas otwarcia starosta Marzena Dębniak.

Jak zaznaczyła Joanna Pikus, dyrektor PCPR - z punktu korzystają osoby, które tak naprawdę doświadczają różnego rodzaju przemocy, zarówno cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej, przemocy domowej. Korzysta młodzież, korzystają dzieci, osoby dorosłe, rodziny zastępcze, które potrzebują takiego wsparcia, ale również osoby, które mają problem z uzależnieniami, które nie radzą sobie z problemem i w takie uzależnienia popadają. Osoby, które mają problemy z napisaniem wniosku do sądu, wniosku o ustalenie ojcostwa. Nie każdy sobie tak naprawdę może sam takie pismo zredagować, dlatego taka pomoc prawnicza tutaj też jest oferowana – mówiła J. Pikus.

Punkt Interwencji Kryzysowej jest zlokalizowany na 7 piętrze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Świętokrzyskiej 22.

Aby uzyskać pomoc wystarczy przyjść do punktu lub umówić się telefonicznie pod numerem (41) 249-94-08.

 

Materiały informacyjne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Przejdź do - Materiały informacyjne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Certyfikat udziału

Otrzymaliśmy Certyfikat udziału w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej ważnej społecznie kampanii.
Pamiętajmy !!! Każdego dnia ...
BUDUJMY ŚWIAT WOLNY OD PRZEMOCY !!!

Centrum Profilaktyczno - Edukacyjne „BEZ NAPIĘCIA"

Informujemy, że Centrum Rozwoju Lokalnego - jednostka budżetowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2022 roku realizuje szereg zadań z zakresu ochrony zdrowia. Ww. działania prowadzone są w ramach Centrum Profilaktyczno - Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA” (Centrum „BEZ NAPIĘCIA”).  

       W Centrum „BEZ NAPIĘCIA” świadczymy bezpłatne usługi informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie profilaktyki uzależnień, interwencji w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii
i socjoterapii. Podejmujemy szereg działań, których celem jest sprzyjanie prawidłowemu rozwojowi, a także zapobieganie niepożądanym zjawiskom poprzez:

 • pomoc w ramach punktu konsultacyjnego dla osób wykazujących zachowania ryzykowne, uzależnionych oraz członków ich rodzin;
 • pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i psychoterapeutyczną dla młodzieży i dzieci oraz osób dorosłych;
 • warsztaty profilaktyczne z terapeutą uzależnień, psychologiem i/lub socjoterapeutą skierowane do uczniów oraz dla kadry pedagogicznej;
 • profilaktyczne spotkania informacyjno - edukacyjne w formie saloników dyskusyjnych.

Prowadzimy dyżury następujących doradców i specjalistów: 

 • socjoterapeuta - poniedziałek, w godzinach 15.30 – 17.30;
 • psycholog – wtorek, w godzinach 15.30 – 17.30;
 • psychoterapeuta – wtorek, w godzinach 15.30 – 17.30;
 • specjalista profilaktyki uzależnień – czwartek, w godzinach 13.00 – 17.00;
 • specjalista terapii uzależnień – czwartek, w godzinach 16.15 – 20.15.

Dyżury odbywają w Centrum Aktywności Obywatelskiej, przy ul. Henryka Sienkiewicza 70 w pok. nr 15, I piętro, po uprzednim ustaleniu terminu.

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 41 200 30 14.

Specjaliści w zakresie profilaktyki uzależnień :

 1. Katarzyna Sobczyk – Specjalista Profilaktyki Uzależnień
 2. Anna Gębura  -  Specjalista Socjoterapeuta
 3. Klaudia Pawluk – Specjalista Psychoterapeuta
 4. Łukasz Niewczas – Specjalista Terapii Uzależnień
 5. Magdalena Majewska – Specjalista Psycholog

Centrum dla Niewidomych

Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informujemy, iż od dnia 07.03.2022 r. obsługę bankową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim realizował będzie Santander Bank Polska. 

Rachunek podstawowy (dotyczy m.in. opłat: za wydanie karty parkingowej)

Nr 44 1090 2040 0000 0001 4978 0547.

Dotychczasowe numery rachunków będą funkcjonowały do końca marca bieżącego roku.

Ogłoszenie

Starosta Staszowski informuje o prowadzonym przez powiat staszowski naborze na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu. Informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego: www.staszowski.eu w zakładce OGŁOSZENIA.