Start

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na usługę wykonania mebli na wymiar oraz wykonanie usługi demontażu i montażu szaf wskazanych przez zamawiającego

Międzynarodowy promowanie projektów nt. zapobiegania przestępczości

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki informuje, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego planu jej prac tzw. Work Programme 2020.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy promowanie projektów nt. zapobiegania przestępczości

Aktywny Samorząd - Moduł II

 

U W A G A ! ! !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od semestru zimowego 2019/2020 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą również przyjmowane poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW otrzyma jednorazowy dodatek do kwoty 800 zł. Przyznana pomoc nie wymaga specjalnego rozliczenia.

Nie trzeba przedstawiać rachunków i faktur - podobnie jak cały dodatek przyznawany w programie. Jedyny warunek przyznania pomocy to złożenie wniosku w formie elektronicznej w Systemie SOW.

Załączniki do wniosku należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany (bezpłatny - https://pz.gov.pl)  lub podpis elektroniczny (płatny).

 

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o nowym projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywałaby się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie. Możliwy jest do wyboru pobyt stacjonarny lub dla osób mieszkających w pobliżu, codzienne dojazdy na zajęcia w Ośrodku. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 3-9 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Po kontakcie wysyłamy formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

Czytaj więcej o: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego o nazwie "Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego".

Incydent naruszenia ochrony danych osobowych

W związku z wystąpieniem incydentu naruszenia ochrony danych osobowych działając w myśl art. 34 ust. 1 i 2 RODO informujemy klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.  o istnieniu prawdopodobieństwa wykorzystania danych osobowych oraz, że Administrator podjął działania prawne i organizacyjne w celu zminimalizowania ewentualnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych - Anną Głowacką można kontaktować się pisząc na adres: iod@pcpr.ostrowiec.pl

Każdorazowe podejrzenie wykorzystania danych można zgłosić bezpośrednio u Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Barbara Cudzik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju