Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Start

Artykuły

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 161/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 161/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022 – 2024 zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego’’.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 160/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 160/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022 współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Harmonogram spotkań Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. organizuje grupy wsparcia dla rodzin zastępczych  spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych,  które sprawują opiekę nad małoletnimi dziećmi. Spotkania odbywać się będą zgodnie z załączonym harmonogramem w siedzibie tut. Centrum ul. Świętokrzyska 22. 

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin.

Grupa wsparcia może zapewnić Państwu dodatkowe informacje i pomoc w radzeniu sobie z różnymi emocjami, myślami i trudnościami, z jakimi spotykacie się w ramach pełnionej funkcji rodziny zastępczej. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania.

Grupa wsparcia jest jedną z wielu form działań pomocowych na rzecz rodzin zastępczych.

W spotkani uczestniczą  pracownicy tut. Centrum, psycholog oraz przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Harmonogram spotkań Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych

organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

 

L.p.

Data

godzina

1

20.07.2022 r.

9.00-11.00

2

17.08.2022 r.

9.00-11.00

3

14.09.2022 r.

9.00-11.00

4

12.10.2022 r.

9.00-11.00

5

09.11.2022 r.

9.00-11.00

6

07.12.2022 r.

9.00-11.00

Podziękowanie

Przejdź do - Podziękowanie

Od lutego 2022 r. w jednostce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zajęć praktycznych wykonywane zostały prace remontowo-wykończeniowe przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakres prac obejmował malowanie pomieszczeń oraz korytarzy. Młodzież wykazała się empatią w stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych, które są beneficjentami Centrum. Dzięki ich rzetelnej pracy możliwe było szybsze uruchomienie Punktu Interwencji Kryzysowej. Profesjonalne koordynowanie wykonywanych czynności przez opiekuna oraz fachowo przekazana wiedza pozwoliły uczniom na doskonalenie swoich umiejętności. Remont znacznie poprawił wizerunek tutejszego Centrum co wpływa na podniesienie standardów podczas obsługi interesantów.

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w dniu 24.06.2022r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim Pani Joanna Pikus wraz z kierownikami działów jednostki wręczyli podziękowania dla Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 Pana Jacka Farysa, opiekuna praktyk Pana Mirosława Bąka oraz uczniów klas II MRW, IIIMRW i III TB. Pani Dyrektor w ramach podziękowania za trud jaki młodzież włożyła w wykonane prace przekazała na rzecz Zespołu Szkół nr 2 profesjonalną walizkę z narzędziami i wyraziła nadzieję, iż dalsza współpraca przebiegać będzie pomyślnie.

Od września planowane są dalsze zajęcia praktyczne, które uczniowie odbywać będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, dzięki którym nie tylko poprawi się wizerunek jednostki, ale również jego funkcjonowanie.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w wychowanie drugiego człowieka. Wyrażamy szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności.
 
Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości, uśmiechu, wiary i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.
 
Dziękując jeszcze raz za włożony trud i poświęcenie, życzymy Państwu wielu sukcesów w tym trudnym zadaniu, które z oddaniem realizujecie każdego dnia.
 
Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim