Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczenie do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej - pedagog

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczenie do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej - referent

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że osoby niepełnosprawne mają możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Od miesiąca stycznia 2020 r. zostały uruchomione nabory wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia.

Aby złożyć stosowny wniosek osoba niepełnosprawna musi posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

Więcej informacji na temat wsparcia osób niepełnosprawnych w systemie SOW można uzyskać na stronie internetowej: sow.pfron.org.pl

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 09.01.2020 r.

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Pedagog