Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych !!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom i potrzebom osób niepełnosprawnych, a także szczególnej sytuacji w kraju spowodowanej epidemią wirusa COVID-19, ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Po to, aby wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Dodatkowy nabór w systemie SOW zostanie otwarty w dniach: 

26 - 27 listopad 2020 r.

Osoby składające wniosek o dofinansowanie do nauki w dodatkowym terminie muszą dołączyć prośbę o przywrócenie terminu do jego złożenia, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający niepełnosprawność, oraz wszystkie wymagane dokumenty i załączniki do złożenia wniosku (druki do pobrania załączone poniżej).

 Dodatkowo informuje, że istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia wniosku
w Module I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na odrębnych zasadach.

Uwaga studenci i uczniowie !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ogłasza termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji na semestr i półrocze zimowe 2020/2021 poprzez platformę SOW pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl/

Nabór trwa do dnia 10 października 2020 roku.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW dodatek do kosztów kształcenia będzie zwiększony
do maksymalnej kwoty 800 zł (dotyczy osób które po raz pierwszy składają wniosek). Załączniki do wniosku należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku. W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany(bezpłatny) lub podpis elektroniczny(płatny).

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

 

Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych!!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom i potrzebom osób niepełnosprawnych, a także szczególnej sytuacji w kraju spowodowanej epidemią wirusa COVID-19, ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Po to, aby wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Osoby składające wniosek o dofinansowanie do nauki w dodatkowym terminie muszą dołączyć prośbę o przywrócenie terminu do jego złożenia (druk prośby do pobrania na stronie PCPR).

Dodatkowy nabór w systemie SOW zostanie otwarty w dniach 16 - 18 maja 2020r.

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o uruchomieniu w 2020r. przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce: Osoby niepełnosprawne --->> Moduł III

Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych!!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom i potrzebom osób niepełnosprawnych, a także szczególnej sytuacji w kraju spowodowanej epidemią wirusa COVID-19, ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Po to, aby wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Osoby składające wniosek o dofinansowanie do nauki w dodatkowym terminie muszą dołączyć prośbę o przywrócenie terminu do jego złożenia (druk prośby do pobrania na stronie PCPR).

Dodatkowy nabór w systemie SOW zostanie otwarty w dniach 28 - 29 kwietnia 2020r.

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd”

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” można składać od 1 marca 2020 r.

Zgodnie z nowymi zasadami programu w 2020 r. elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  1. w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku,
  2. w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy”

    Zmiana godzin przyjęć interesantów: poniedziałek – piątek 9.00-14.00 w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych pok. 6.22 oraz 6.23