Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych!!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom i potrzebom osób niepełnosprawnych, a także szczególnej sytuacji w kraju spowodowanej epidemią wirusa COVID-19, ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Po to, aby wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Osoby składające wniosek o dofinansowanie do nauki w dodatkowym terminie muszą dołączyć prośbę o przywrócenie terminu do jego złożenia (druk prośby do pobrania na stronie PCPR).

Dodatkowy nabór w systemie SOW zostanie otwarty w dniach 28 - 29 kwietnia 2020r.

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd”

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” można składać od 1 marca 2020 r.

Zgodnie z nowymi zasadami programu w 2020 r. elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  1. w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku,
  2. w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy”

    Zmiana godzin przyjęć interesantów: poniedziałek – piątek 9.00-14.00 w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych pok. 6.22 oraz 6.23