Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uwaga studenci i uczniowie !!!

20 lutego 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ogłasza termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji na semestr i półrocze letnie 2020/2021 poprzez platformę SOW pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl/

Nabór trwa od dnia 01 marca 2021roku do 31 marca 2021 roku

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW dodatek do kosztów kształcenia będzie jednorazowo zwiększony do maksymalnej kwoty 800 zł (dotyczy osób które po raz pierwszy składają wniosek w systemie). Załączniki do wniosku należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku. W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany(bezpłatny) lub podpis elektroniczny(płatny).

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Autor: Eliza Zacharska