Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Aktywny Samorząd - Moduł II

 

U W A G A ! ! !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od semestru zimowego 2019/2020 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą również przyjmowane poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW otrzyma jednorazowy dodatek do kwoty 800 zł. Przyznana pomoc nie wymaga specjalnego rozliczenia.

Nie trzeba przedstawiać rachunków i faktur - podobnie jak cały dodatek przyznawany w programie. Jedyny warunek przyznania pomocy to złożenie wniosku w formie elektronicznej w Systemie SOW.

Załączniki do wniosku należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany (bezpłatny - https://pz.gov.pl)  lub podpis elektroniczny (płatny).

 

Czytaj więcej o: Aktywny Samorząd - Moduł II

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznego wsparcia terapeuty dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach realizacji projektu pn.: "Razem raźniej"

Zawiadomienie o anulowaniu postępowania

Informacja o wynikach postępowania

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych – terapeuty do spraw uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach realizacji

Zapytanie Ofertowe na zatrudnienie na stanowisku psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach realizacji projektu pn.: "Razem raźniej"

Zapytanie Ofertowe na zakup i dostawa trzech szaf metalowych zamykanych na klucz w ramach projektu „Razem raźniej”