Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

OPASKI MEDYCZNE POD CHOINKĘ

Opaski medyczne, które mierzą ciśnienie, temperaturę, pokazują tętno,  wykonują EKG, liczą kroki, otrzymali mieszkańcy powiatu od starosty Marzeny Dębniak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Joanny Pikus podczas inauguracji programu pomocy dedykowanemu dla osób z niepełnosprawnościami przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-Opaski medyczne są w formie zegarków i zakodowane w nich funkcję pozwalają na kontrolowanie parametrów życiowych,  a tym samym kondycji  naszego organizmu. Dzięki realizowanemu programowi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ponad 660 opasek trafi do mieszkańców powiatu ostrowieckiego. To niewielkie urządzenie, które może uratować życie  – mówi starosta Marzena Dębniak.

Jak mówiła dyrektor PCPR -u, Joanna Pikus warunkiem otrzymania opaski jest posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Należy jedynie  wypełnić kwestionariusz z danymi oraz dołączyć do niego kserokopię  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Opaski medyczne są bezpieczne, wodoodporne, monitorują także sen – wyjaśnia  dyrektor Joanna Pikus.

Kwestionariusz można wypełnić na miejscu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach pracy 7-15. Należy pamiętać o dołączeniu ksero orzeczenia o niepełnosprawności. Opaski medyczne są finansowane przez PFRON w ramach programu pomocy osobom niepełnosprawnym  poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Covid -19.

Czytaj więcej o: OPASKI MEDYCZNE POD CHOINKĘ

"Program Wyrównywania różnic między regionami III"

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację w prasie o zasięgu regionalnym (powiat ostrowiecki) 5 artykułów promocyjnych pt. "Zostań rodziną zastępczą"

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę paczek podarunkowych dla rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w ramach projektu "Razem raźniej"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021 r. na opracowanie i publikację w prasie o zasięgu regionalnym (województwo świętokrzyskie)

Informacja o wynikach postępowania na zakup i dostawę artykułów spożywczych w związku z przeprowadzeniem treningu kulinarnego dla uczestników projektu "Razem raźniej"

Informacja o wynikach postępowania na zakup i dostawę materiałów biurowych w związku z przeprowadzeniem treningu w załatwianiu spraw urzędowych dla uczestników projektu "Razem raźniej"