Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja o trzeciej edycji projektu językowego Młodzi Sprawni Językowo

Fundacja Strefa Innowacji informuje o trzeciej edycji projektu językowego Młodzi Sprawni Językowo. Działania obejmą kursy języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego oraz warsztaty rozwojowe. Dodatkowo przeprowadzimy wstępne szkolenie informatyczne i podczas całego projektu dostępne będzie wsparcie techniczne.
 
Projekt skierowany jest do osób z dysfunkcją wzroku w wieku 14-45 lat z małych miejscowości z całej Polski.
 
Po więcej informacji odsyłam do strony projektu: https://www.sprawnijezykowo.strefai.org.pl/ 
Czytaj więcej o: Informacja o trzeciej edycji projektu językowego Młodzi Sprawni Językowo

Badanie aktywności społecznej Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kontaktów z administracją publiczną.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

 

Link do ankiety: https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 6 września 2022 r.

Czytaj więcej o: Badanie aktywności społecznej Osób z Niepełnosprawnościami

Dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  w nawiązaniu do pisma ROPS-I.9112.3.9.2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku dotyczącego rozpoczęcia realizacji Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” informuje, że w ramach projektu udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 – osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl). Do zadań konsultanta prawnego należą m.in. konsultacje prawne dotyczące możliwości załatwienia różnego rodzaju spraw po przybyciu uchodźców do Polski, w tym w zakresie procedur dotyczących legalizacji pobytu w Polsce. Konsultacje mogą dotyczyć również każdej innej pomocy prawnej wynikającej  z dynamicznie rozwijającej się sytuacji, która zaistniała po 24 lutym 2022 roku,  w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

Jednocześnie przypominamy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we wrześniu br. rozpocznie nabór do

udziału w bezpłatnych kursach języka polskiego jako obcego wraz z możliwością przystąpienia do państwowych egzaminów certyfikatowych. Kursy zakończone egzaminem certyfikatowym mogą okazać się szczególnie przydatne osobom, które planują podjąć zatrudnienie i pozostać w Polsce na dłużej. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na kursy języka polskiego jako obcego wraz z organizacją państwowych egzaminów certyfikatowych otrzymacie Państwo odrębnym pismem.

Zachęcamy Państwa do upowszechniania informacji o możliwości korzystania
z Projektu np. poprzez opublikowanie informacji na stronie internetowej, a także przekazywanie ich osobom z Ukrainy, które przebywają w Państwa regionie. Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są na dwujęzycznej stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz pod numerami telefonów: 41-342-16-92 oraz 41-342-13-88 (osoba ukraińskojęzyczna).

Z poważaniem

Elżbieta Korus

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Czytaj więcej o: Dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 161/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 161/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022 – 2024 zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego’’.

Czytaj więcej o: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 161/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 160/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 160/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj więcej o: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 160/2022 Z DNIA 28.07.2022 R.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022 współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie