Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Kompleksowa rehabilitacja umożliwiająca podjęcie lub powrót do pracy

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Czytaj więcej o: Kompleksowa rehabilitacja umożliwiająca podjęcie lub powrót do pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Na podstronie projektowej znajdą Państwo szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-ostrowiecki-2022/ 

Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna

Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji na semestr i półrocze zimowe 2022/2023 poprzez platformę SOW pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl

https://sow.pfron.org.pl/

 

Nabór trwa od dnia 12 września 2022 roku do 10 października 2022 roku

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW dodatek do kosztów kształcenia będzie jednorazowo zwiększony do maksymalnej kwoty 800 zł (dotyczy osób które po raz pierwszy składają wniosek w systemie). Załączniki do wniosku należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku. W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany(bezpłatny) lub podpis elektroniczny(płatny).

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Czytaj więcej o: Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych !!!

Lista rankingowa wg. stanu na dzień 31.08.2022 r.

Lista rankingowa wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu
„Aktywny samorząd” w 2022 roku w ramach naboru I (stan na dzień 31.08.2022 roku).
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł I – limit środków na rok 2022 – 377 420,00zł
Limit wykorzystany przy generowaniu I listy rankingowej 214 117,00
Limit wykorzystany przy generowaniu II listy rankingowej 155 433,00

 

Lp.

Nr wniosku

Obszar

Ocena formalna wniosku

Ocena merytoryczna wniosku

Kwota wnioskowana

PLN

Kwota dofinansowania

PLN

1.

PCPR-610-2022/07/07/ASA2/WNIOSEK/00004

A2

pozytywna

pozytywna

1575,00

1425,00

2.

PCPR-610-2022/06/21/ASB1/WNIOSEK/00029

B3

pozytywna

pozytywna

7333,20

7333,00

3.

PCPR-610-2022/07/08/ASB1/WNIOSEK/00035

B3

pozytywna

pozytywna

7500,00

7500,00

4.

PCPR-610-2022/08/03/ASB1/WNIOSEK/00041

B3

pozytywna

pozytywna

6525,00

6525,00

5.

PCPR-610-2022/08/09/ASB1/WNIOSEK/00043

B3

pozytywna

pozytywna

5391,00

5391,00

6.

PCPR-610-2022/06/13/ASB1/WNIOSEK/00027

B3

pozytywna

pozytywna

7560,00

7500,00

7.

PCPR-610-2022/06/20/ASB1/WNIOSEK/00028

B3

pozytywna

pozytywna

7500,00

7500,00

8.

PCPR-610-2022/07/01/ASB1/WNIOSEK/00031

B3

pozytywna

pozytywna

6570,00

6570,00

9.

PCPR-610-2022/07/11/ASB1/WNIOSEK/00036

B4

pozytywna

pozytywna

4000,00

4000,00

10.

PCPR-610-2022/07/01/ASB1/WNIOSEK/00032

B3

pozytywna

pozytywna

4320,00

4230,00

11.

PCPR-610-2022/06/22/ASB1/WNIOSEK/00030

B1

pozytywna

pozytywna

4769,00

4769,00

12.

PCPR-610-2022/07/06/ASB1/WNIOSEK/00033

B1

pozytywna

pozytywna

7000,00

7000,00

13.

PCPR-610-2022/07/28/ASB2/WNIOSEK/00002

B2

pozytywna

pozytywna

2000,00

2000,00

14.

PCPR-610-2022/06/17/ASC1/WNIOSEK/00006

C1

pozytywna

pozytywna

10000,00

10000,00

15.

PCPR-610-2022/03/30/ASC1/WNIOSEK/00001

C1

pozytywna

pozytywna

10000,00

10000,00

16.

PCPR-610-2022/04/08/ASC1/WNIOSEK/00002

C1

pozytywna

pozytywna

8150,00

8150,00

17.

PCPR-610-2022/04/08/ASC1/WNIOSEK/00003

C1

pozytywna

pozytywna

8150,00

8150,00

18.

PCPR-610-2022/04/11/ASC1/WNIOSEK/00004

C1

pozytywna

pozytywna

8150,00

8150,00

19.

PCPR-610-2022/05/19/ASC1/WNIOSEK/00005

C1

pozytywna

pozytywna

10000,00

10000,00

20.

PCPR-610-2022/07/11/ASC2/WNIOSEK/00005

C2

pozytywna

pozytywna

3500,00

3500,00

21.

PCPR-610-2022/07/01/ASC2/WNIOSEK/00004

C2

pozytywna

pozytywna

3150,00

3150,00

22.

PCPR-610-2022/08/02/ASC2/WNIOSEK/00006

C2

pozytywna

pozytywna

3490,00

3490,00

23.

PCPR-610-2022/07/04/ASC5/WNIOSEK/00003

C5

pozytywna

pozytywna

7500,00

7500,00

24.

PCPR-610-2022/07/04/ASC5/WNIOSEK/00004

C5

pozytywna

pozytywna

7500,00

7500,00

25.

PCPR-610-2022/06/13/ASD/WNIOSEK/00020

D

pozytywna

pozytywna

2040,00

2040,00

26.

PCPR-610-2022/07/11/ASD/WNIOSEK/00022

D

pozytywna

pozytywna

1530,00

1530,00

27.

PCPR-610-2022/07/01/ASD/WNIOSEK/00021

D

pozytywna

pozytywna

530,00

530,00

 

RAZEM

155.733,20

155.433,00

Czytaj więcej o: Lista rankingowa wg. stanu na dzień 31.08.2022 r.

Informacja

Informacja

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2022 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1606).

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wszystkie wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, będą procedowane z osobistym stawiennictwem osoby zainteresowanej. Zamyka to możliwość orzekania zaocznego.

Jednocześnie informujemy, że do spraw wszczętych i nierozpatrzonych dotyczących wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazaniach do ulg i uprawnień złożonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. przed dniem 13 września 2022 r.,  stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto, nadal obowiązuje zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). Na podstawie ww. przepisu ważność orzeczeń została wydłużona do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej o: Informacja

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zlecanego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2022.

Rodzaj

zadania

Kwota
przeznaczona
na realizację
zadania /zł/

Tytuł zadania

Nazwa organizacji

Przyznana
kwota dotacji /zł/

„Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych
dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”

20.000,00

„Questujemy z kijkami”

Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego „EDU-BAŁT”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów, KRS 0000574776.

2.600,00

„Organizowanie imprezy kulturalnej Biała Laska”

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 70, KRS 0000061237

2.900,00

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON” 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
os. Ogrody 32D, KRS 0000025407

3.240,00

 

 

 

Stowarzyszenie „OSTROWIECKI KLUB AMAZONKA” 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 70, KRS 0000017279

4.260,00

 

 

„Nasza mała społeczność”

Stowarzyszenie „ZINTEGROWANI”, 27-415 Kunów, Miłkowska Karczma 141 A, KRS 0000415551

3.500,00

 

 

„30 lecie Stowarzyszenia TACY SAMI Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie „TACY SAMI” Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 70/23, KRS 0000010643

3.500,00

Razem

20.000,00

x

x

20.000,00

Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych