Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Certyfikat udziału

Otrzymaliśmy Certyfikat udziału w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej ważnej społecznie kampanii.
Pamiętajmy !!! Każdego dnia ...
BUDUJMY ŚWIAT WOLNY OD PRZEMOCY !!!

Czytaj więcej o: Certyfikat udziału

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowi załącznik do Uchwały Nr 56/2022 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10.03.2022 r. - pobierz skan

Czytaj więcej o: Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Profilaktyczno - Edukacyjne „BEZ NAPIĘCIA"

Informujemy, że Centrum Rozwoju Lokalnego - jednostka budżetowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2022 roku realizuje szereg zadań z zakresu ochrony zdrowia. Ww. działania prowadzone są w ramach Centrum Profilaktyczno - Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA” (Centrum „BEZ NAPIĘCIA”).  

       W Centrum „BEZ NAPIĘCIA” świadczymy bezpłatne usługi informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie profilaktyki uzależnień, interwencji w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii
i socjoterapii. Podejmujemy szereg działań, których celem jest sprzyjanie prawidłowemu rozwojowi, a także zapobieganie niepożądanym zjawiskom poprzez:

 • pomoc w ramach punktu konsultacyjnego dla osób wykazujących zachowania ryzykowne, uzależnionych oraz członków ich rodzin;
 • pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i psychoterapeutyczną dla młodzieży i dzieci oraz osób dorosłych;
 • warsztaty profilaktyczne z terapeutą uzależnień, psychologiem i/lub socjoterapeutą skierowane do uczniów oraz dla kadry pedagogicznej;
 • profilaktyczne spotkania informacyjno - edukacyjne w formie saloników dyskusyjnych.

Prowadzimy dyżury następujących doradców i specjalistów: 

 • socjoterapeuta - poniedziałek, w godzinach 15.30 – 17.30;
 • psycholog – wtorek, w godzinach 15.30 – 17.30;
 • psychoterapeuta – wtorek, w godzinach 15.30 – 17.30;
 • specjalista profilaktyki uzależnień – czwartek, w godzinach 13.00 – 17.00;
 • specjalista terapii uzależnień – czwartek, w godzinach 16.15 – 20.15.

Dyżury odbywają w Centrum Aktywności Obywatelskiej, przy ul. Henryka Sienkiewicza 70 w pok. nr 15, I piętro, po uprzednim ustaleniu terminu.

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 41 200 30 14.

Specjaliści w zakresie profilaktyki uzależnień :

 1. Katarzyna Sobczyk – Specjalista Profilaktyki Uzależnień
 2. Anna Gębura  -  Specjalista Socjoterapeuta
 3. Klaudia Pawluk – Specjalista Psychoterapeuta
 4. Łukasz Niewczas – Specjalista Terapii Uzależnień
 5. Magdalena Majewska – Specjalista Psycholog
Czytaj więcej o: Centrum Profilaktyczno - Edukacyjne „BEZ NAPIĘCIA"

Centrum dla Niewidomych

Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Informujemy, iż od dnia 07.03.2022 r. obsługę bankową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim realizował będzie Santander Bank Polska. 

Rachunek podstawowy (dotyczy m.in. opłat: za wydanie karty parkingowej)

Nr 44 1090 2040 0000 0001 4978 0547.

Dotychczasowe numery rachunków będą funkcjonowały do końca marca bieżącego roku.

Czytaj więcej o: Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” w roku 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim wzorem lat ubiegłych jest realizatorem programu „Aktywny Samorząd”. Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu na terenie powiatu ostrowieckiego. Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania.

Szczegóły dotyczące każdego modułu oraz druki do pobrania znajdują się w zakładkach dedykowanych poszczególnym Modułom (Osoby niepełnosprawne -> „Aktywny Samorząd”).

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w ramach Programu "Aktywny Samorząd” - mogą składać wnioski ELEKTRONICZNIE lub W FORMIE PAPIEROWEJ.

W formie elektronicznej wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia, dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ - zachęcamy do korzystania z tej formy, możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Zgodnie z deklaracjami PFRON, osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w Systemie Obsługi Wsparcia z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii (tel. 800 889 777), a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. Szczegółowe informacje opublikowane zostały na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Nabór wniosków w Module I realizowany będzie w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W Module II (pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) - wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 1 marca 2022 r. Nabór obejmuje wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 oraz refundację kosztów opłaty za czesne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II wypada:

 • dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 • dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie!!!

Druki wniosków oraz wymaganych załączników są dostępne do pobrania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakładkach dedykowanych poszczególnym Modułom (Osoby niepełnosprawne -> „Aktywny Samorząd”).

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania. 

Składanie wniosków elektronicznie:

za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Zapraszamy do korzystania z infolinii w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Zachęcamy także do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Składanie wniosków w formie papierowej:

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

osobiście:
W dni robocze w godzinach 07:00-15:00 poprzez Punkt Obsługi Interesanta znajdujący się na VI piętrze w pokoju nr 6.7.


    
    

Czytaj więcej o: Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” w roku 2022

Ogłoszenie

Starosta Staszowski informuje o prowadzonym przez powiat staszowski naborze na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu. Informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego: www.staszowski.eu w zakładce OGŁOSZENIA.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie