Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informator dla osób niepełnosprawnych

„Informator…” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zebrane są w nim najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością.

Opisane są m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze.

W „Informatorze…” wyjaśnione jest także, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Omówione są zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty.

Przybliżono również możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez Internet.

Służy temu System Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW), dostępny na stronie sow.pfron.org.pl.

Informator jest dostępny na stronie ZUS oraz poniżej.

Informator dla osób z niepełnosprawnością

Czytaj więcej o: Informator dla osób niepełnosprawnych

Nabór do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim

Projekt Kompleksowej Rehabilitacji dla osób po amputacji

Amputacja zmieniła Twoje życie?
Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?

Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:

(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

 

E-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 

Materiał prasowy: PFRON

Czytaj więcej o: Projekt Kompleksowej Rehabilitacji dla osób po amputacji

„Pomarańczowa wstążka” – przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży – Konkurs multimedialny pn. „Przemoc to Niemoc”

„Pomarańczowa wstążka” – przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży – Konkurs plastyczny pn. „Przemoc to Niemoc”

Lista rankingowa wg. stanu na dzień 30.09.2022 r.

Lista rankingowa wnioskodawców ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu
„Aktywny samorząd” w 2022 roku w ramach naboru III
(stan na dzień 30.09.2022 roku).
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

W ramach limitu przyznanego na Moduł I w wysokości 377.420,00 w ramach listy rankingowej I i II naboru przyznano dofinansowania na kwotę 369.650,00.

Do wykorzystania pozostała kwota 7.770,00. Pozostałe wnioski zostaną realizowane po przyznaniu II transzy środków PFRON.

Lp.

Nr wniosku

Obszar

Ocena formalna wniosku

Ocena merytoryczna wniosku

Kwota wnioskowana

PLN

Kwota dofinansowania

PLN

1.

PCPR-610-2022/08/26/ASB1/WNIOSEK/00051

B3

pozytywna

50.00

7200,00

7200,00

2.

PCPR-610-2022/07/25/ASB1/WNIOSEK/00038

B3

pozytywna

40.00

7038,00

7038,00

3.

PCPR-610-2022/07/28/ASB1/WNIOSEK/00039

B3

pozytywna

40.00

7500,00

7500,00

4.

PCPR-610-2022/08/24/ASB1/WNIOSEK/00046

B3

pozytywna

40.00

7500,00

7500,00

5.

PCPR-610-2022/08/24/ASB1/WNIOSEK/00047

B3

pozytywna

40.00

6749,00

6749,00

6.

PCPR-610-2022/08/31/ASB1/WNIOSEK/00063

B3

pozytywna

40.00

5265,00

5265,00

7.

PCPR-610-2022/08/31/ASB1/WNIOSEK/00062

B1

pozytywna

35.00

7919,10

7919,00

8.

PCPR-610-2022/08/02/ASB1/WNIOSEK/00040

B4

pozytywna

35.00

4000,00

4000,00

9.

PCPR-610-2022/08/29/ASB1/WNIOSEK/00055

B1

pozytywna

30.00

5236,20

5236,00

10.

PCPR-610-2022/08/04/ASB1/WNIOSEK/00042

B3

pozytywna

30.00

6949,64

6949,00

11.

PCPR-610-2022/08/25/ASB1/WNIOSEK/00049

B3

pozytywna

30.00

7000,00

7000,00

12.

PCPR-610-2022/08/26/ASB1/WNIOSEK/00053

B3

pozytywna

30.00

4500,00

4500,00

13.

PCPR-610-2022/09/01/ASB1/WNIOSEK/00064

B3

pozytywna

30.00

6750,00

6750,00

14.

PCPR-610-2022/08/26/ASB1/WNIOSEK/00052

B1

pozytywna

20.00

9774,00

9000,00

15.

PCPR-610-2022/08/25/ASB1/WNIOSEK/00048

B1

pozytywna

10.00

5218,20

5218,00

16.

PCPR-610-2022/09/01/ASC1/WNIOSEK/00009

C1

pozytywna

25.00

10000,00

10000,00

17.

PCPR-610-2022/08/26/ASD/WNIOSEK/00024

D

pozytywna

15.00

1800,00

1800,00

18.

PCPR-610-2022/08/31/ASD/WNIOSEK/00025

D

pozytywna

15.00

1800,00

1800,00

 

RAZEM

112 199,14

111 424,00

 

Czytaj więcej o: Lista rankingowa wg. stanu na dzień 30.09.2022 r.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Przejdź do - Warsztaty%20edukacyjne

6 października w Ostrowcu Świętokrzyskim z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyły się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w związku z nasilającym się zjawiskiem przemocy rówieśniczej w ramach „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu ostrowieckiego na lata 2022-2027” partnerami wydarzenia byli Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przed rozpoczęciem warsztatów przedstawiciele Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Pani Agnieszka Rogalińska oraz Pan Mariusz Pasternak i Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych przekazali dzieciom symbol Kampanii - Pomarańczową Wstążkę.  Uczniowie spotkali się z psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim Panią Ewelina Durazińską oraz przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim asp. sztab. Anną Wasilewską. Kolejnym etapem działań profilaktycznych będzie udział Miejskiego Centrum Kultury, Centrum Rozwoju Lokalnego oraz PCPR w ogólnopolskiej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci, której koordynatorem jest Fundacja po DRUGIE.

Czytaj więcej o: Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych