Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych !!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom i potrzebom osób niepełnosprawnych, a także szczególnej sytuacji w kraju spowodowanej epidemią wirusa COVID-19, ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Po to, aby wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Dodatkowy nabór w systemie SOW zostanie otwarty w dniach:

29 - 30 kwiecień 2021 r.

Osoby składające wniosek o dofinansowanie do nauki w dodatkowym terminie muszą posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny oraz dołączyć prośbę o przywrócenie terminu do jego złożenia, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający niepełnosprawność, oraz wszystkie wymagane dokumenty i załączniki do złożenia wniosku (druki do pobrania załączone poniżej).

Autor: Eliza Zacharska