Komunikat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2020

Informacja o czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim realizując zadanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych uprzejmie informuje, że na podstawie § 7c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,568 i 875)” do odwołania.

 

Powyższego zakazu nie stosuje się do turnusów rehabilitacyjnych, które rozpoczęły się przed dniem 24 października 2020 r.

 

Rozporządzenie, o którym mowa wchodzi w życie z dniem 31 października 2020 r.

Autor: Bożena Kotowska