Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych!!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2020

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom i potrzebom osób niepełnosprawnych, a także szczególnej sytuacji w kraju spowodowanej epidemią wirusa COVID-19, ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Po to, aby wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Osoby składające wniosek o dofinansowanie do nauki w dodatkowym terminie muszą dołączyć prośbę o przywrócenie terminu do jego złożenia (druk prośby do pobrania na stronie PCPR).

Dodatkowy nabór w systemie SOW zostanie otwarty w dniach 16 - 18 maja 2020r.

Autor: Sylwester Misiura