Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Witamy Państwa na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane do realizacji zadań z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • określonych w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – lewe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Petentów.

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgromadziliśmy w menu poziomym.

Biuletyn Informacji Publicznej znajduję się pod adresem http://bip.pcpr.ostrowiec.pl

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Najnowsze aktualności

"Razem Raźniej" w telefaktach

Warsztaty „Potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, kompensacja braków edukacyjnych, psychospołecznych ”.

Przejdź do -

Kolejnym etapem realizacji projektu pn. „Razem raźniej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Umowa Nr RPSW.09.02.01-26-0004/19-00, był udział beneficjentów projektu w wyjeździe warsztatowym.

Tym razem w terminie od dnia 03.02.2020 r. do dnia 05.01.2020 r. - 13 rodzin zastępczych uczestniczyło w wyjeździe do Wisły – Beskid Śląski. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach: „Potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, kompensacja braków edukacyjnych, psychospołecznych ”.

Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w hotelu Vestina. Organizator  zapewnił wiele atrakcji, które miały na celu wspólną integrację rodzin. Podczas warsztatów tematycznych dla rodziców zastępczych, dziećmi opiekowali się animatorzy zapewniając im opiekę poprzez  wspólne gry i zabawy.

Czytaj więcej o: Warsztaty „Potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, kompensacja braków edukacyjnych, psychospołecznych ”.

Chcesz zostać rodzicem zastępczym ?

Warsztaty "Trening Komunikacji Partnerskiej - I edycja"

Przejdź do -

Kolejny raz beneficjenci projektu pn. „Razem raźniej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Umowa Nr RPSW.09.02.01-26-0004/19-00, uczestniczyli w wyjazdach połączonych z warsztatami.

Tym razem w terminie  od dnia 27.01.2020 r. do dnia 31.01.2020 r. - 12 rodzin zastępczych uczestniczyło w wyjeździe do Zakopanego. Beneficjenci projektu brali udział w warsztatach: „Trening Komunikacji Partnerskiej -I edycja”.

Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w pensjonacie „Maria 5”. Organizator  zapewnił wiele atrakcji, które miały na celu wspólną integrację rodzin: wspólny kulig, ognisko, wyjścia na basen. Podczas warsztatów dla dorosłych dziećmi opiekowali się animatorzy, zapewniając im opiekę przy wspólnych grach i zabawach.

Czytaj więcej o: Warsztaty "Trening Komunikacji Partnerskiej - I edycja"