Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

„Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w imieniu Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w załączeniu udostępnia zainteresowanym zapytanie ofertowe dot. usługi opiniowania projektów w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Czytaj więcej o: „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych !!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom i potrzebom osób niepełnosprawnych, a także szczególnej sytuacji w kraju spowodowanej epidemią wirusa COVID-19, ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Po to, aby wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Dodatkowy nabór w systemie SOW zostanie otwarty w dniach: 

26 - 27 listopad 2020 r.

Osoby składające wniosek o dofinansowanie do nauki w dodatkowym terminie muszą dołączyć prośbę o przywrócenie terminu do jego złożenia, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający niepełnosprawność, oraz wszystkie wymagane dokumenty i załączniki do złożenia wniosku (druki do pobrania załączone poniżej).

 Dodatkowo informuje, że istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia wniosku
w Module I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na odrębnych zasadach.

Czytaj więcej o: Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych !!!

Zapytanie ofertowe na wydruk specjalistycznego informatora zawierającego informacje dotyczące najnowszych osiągnieć w dziedzinie funkcjonowania rodzin zastępczych dla osób pragnących zostać rodzicem zastępczym w ramach projektu "Razem raźniej"

Plakat