Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

BARBARA CUDZIK DYREKTOR PCPR-U ODCHODZI NA EMERYTURĘ

Przejdź do -

Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po  czterdziestu latach aktywności zawodowej  przechodzi na zasłużoną emeryturę. Uroczyście pożegnali ją starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz burmistrzowie  i wójtowie z gmin powiatu ostrowieckiego: Joanna Suska, Huber Żądło, Lech Łodej i Krzysztof Gajewski.

Były podziękowania, wzruszające słowa, życzenia zdrowia, realizacji wszystkich zamierzeń i planów, na które do tej chwili brakowało czasu.

Barbara Cudzik stanowisko dyrektora ostrowieckiego PCPR objęła w 1999 roku, kiedy to powstawały takie placówki, jako całkowicie nowe jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, należące ustawowo do kompetencji samorządu powiatowego. B. Cudzik przepracowała tam 14 lat. Później pełniła także funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej na os. Słonecznym. W 2019 roku ponownie powróciła na stanowisko dyrektora PCPR-u.

Dyrektor Barbara Cudzik nabyła wszechstronne doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, jak i finansami publicznymi. Tworzyła również nowe struktury pomocowe, które były odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej: Środowiskowy Dom Samopomocy, Rodzinne Domy Dziecka, Zawodowe Rodziny Zastępcze.

Czytaj więcej o: BARBARA CUDZIK DYREKTOR PCPR-U ODCHODZI NA EMERYTURĘ

WAŻNE UMOWY JUŻ PODPISANE

W Starostwie Powiatowym podpisane zostały umowy pomiędzy powiatem ostrowieckim, a gminami Bałtów, Ćmielów, Kunów, Waśniów oraz Stowarzyszeniami „Zintegrowani” i Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”.

Podmioty te otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na sfinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Gmina Bałtów otrzymała dofinansowanie w kwocie 99 445,50 zł na zakup busa przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, podobnie jak Gmina Waśniów ( 80 000,00 zł) oraz Stowarzyszenie Zintegrowani z Miłkowskiej Karczmy (102 000,00 zł). Gmina Ćmielów otrzymała 110 626,20 zł na zakup autobusu, a Stowarzyszenie Na Rzecz WTZ „Szansa”  kwotę 160 000,00 zł na montaż fotowoltaiki i klimatyzacji.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu otrzymała środki na budowę windy w budynku UM w kwocie 150 000,00 zł, a Gmina Kunów również 150 000,00 zł na budowę windy i łazienki w budynku Urzędu Gminy.

Powiat ostrowiecki z kolei otrzymał dofinansowanie w kwocie 90 439,60 zł na budowę windy w budynku Starostwa. To bardzo potrzebna inwestycja, która ułatwi poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami.

Umowy z ramienia powiatu podpisywali starosta Marzena Dębniak i wicestarosta Andrzej Jabłoński. Z ramienia Gminy Ćmielów podpis składała burmistrz Joanna Suska, Gminy Bałtów wójt, Hubert Żądło, Gminy Kunów burmistrz, Lech Łodej, Gminy Waśniów wójt, Krzysztof Gajewski, wraz ze skarbnikami. W imieniu organizacji pozarządowych podpisy złożyli Barbara Jakubowska, Stowarzyszenie „Zintegrowani”  oraz Remigiusz Woźniak i Robert Rogala „Szansa”.

Program wyrównywania różnic miedzy regionami jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2006 roku. W jego ramach beneficjenci ubiegają się pomoc finansową w obszarach, które mają za zadanie likwidację barier architektonicznych, transportowych, ale także zapobiegają degradacji infrastrukturalnej istniejących WTZ, zaznaczyła obecna podczas podpisywania umów Barbara Cudzik, dyrektor PCPR.

 

 

 

Czytaj więcej o: WAŻNE UMOWY JUŻ PODPISANE

BĘDĄ UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W ramach programu „Wyrównywania różnic miedzy regionami III” finansowanego ze środków PFRON  kwotą 90 439,60 zł zostanie dofinansowana budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

To długo oczekiwana inwestycja, która ułatwi osobom na wózkach inwalidzkich  poruszanie się po budynku administracyjnym Starostwa.

Z  tego samego programu po 150 000,00 otrzymają Urząd Miasta i Gminy w Kunowie na budowę windy i łazienki oraz Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim na dofinansowanie budowy windy zewnętrznej.

Ponadto Gmina Ćmielów otrzyma 110 626,20 zł na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami,  Gmina Bałtów – 99 445,50 zł  i Gmina Waśniów – 80 000,00 zł oraz Stowarzyszenie Zintegrowani z Miłkowskiej Karczmy – 102 000,00 zł na zakup 9-cio osobowych mikrobusów. Program dofinansowuje również montaż fotowoltaiki i klimatyzacji na budynku Stowarzyszenia  Na Rzecz WTZ „Szansa” w kwocie 160 000,00 zł.

Umowy na dofinansowanie realizacji tych zadań na kwotę blisko miliona złotych  podpisali wczoraj z pełnomocnikiem Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzejem Michalskim, starosta Marzena Dębniak i wicestarosta Andrzej Jabłoński. Powiat ostrowiecki jest bowiem podmiotem ubiegającym się w PFRON o dofinansowanie do tych  projektów.

W przyszłym tygodniu zaś zostaną podpisane umowy pomiędzy powiatem ostrowieckim, a gminami i jednostkami nie będącymi  w strukturach powiatu, gdzie będą się odbywać realizacje tych zadań.

Czytaj więcej o: BĘDĄ UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Profilaktyka 40 PLUS

Badania dla milionów Polaków

Od 1 lipca każda osoba, która w tym roku kończy 40 lat i więcej (nie ma górnej granicy wieku) może skorzystać z darmowych badań medycznych w ramach ogólnopolskiego, zdrowotnego projektu „Profilaktyka 40 plus”.

Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmianę naszego stylu życia. Nagłe ograniczenie aktywności fizycznej, zła dieta, stres, ograniczenie wizyt u lekarza i badań diagnostycznych zwiększyły ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. By odbudować zdrowie Polaków rozpoczął się duży program badań Profilaktyka 40 PLUS.

Każdy, kto ma 40 lat lub więcej otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań.

Trzy pakiety badań

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet  zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale
 9. PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 3. ocena miarowości rytmu serca

Jak skorzystać z programu?

Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent musi wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby.

Osoby, które nie korzystają z internetu, nie mają Profilu Zaufanego i nie logują się do IKP mogą skorzystać z pomocy konsultantów programu pod numerem infolinii 22 735 39 53.

Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu Profilaktyka 40 PLUS wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, która będzie miała umowę z NFZ na prowadzenie badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do niej z dowodem osobistym.

Gdzie wykonać badania?

Lista placówek (wraz z mapką), które wykonują badania znajduje się na stronie PACJENT.GOV.PL - https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania. Ich liczba jest ciągle aktualizowana -  podmioty medyczne chętne do wykonywania świadczeń mogą się zgłaszać do NFZ przez cały czas.

 

Czytaj więcej o: Profilaktyka 40 PLUS