Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy Państwa na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane do realizacji zadań z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • określonych w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – prawe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Petentów.

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgromadziliśmy w menu poziomym.

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Najnowsze aktualności

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup oleju napędowego do samochodu służbowego

31 stycznia 2019

Ogłoszenie

25 stycznia 2019

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą:
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22 zatrudni na umowę o świadczenie usług, lekarzy ze specjalizacją w zakresie:

  • kardiologii,
  • ortopedii,
  • psychiatrii.

Dane kontaktowe: tel.: 41 249 94 14, e-mail: orzecznictwo@pcpr.ostrowiec.pl 

Renata Duda
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Rozpoznanie cenowe - paliwo płynne olej napędowy

22 stycznia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do złożenia oferty na zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego. 

Kliknij czytaj więcej, aby pobrać pełną treść ogłoszenia oraz stosowne załączniki

Jolanta Miazga
Czytaj więcej o: Rozpoznanie cenowe - paliwo płynne olej napędowy

Ogłoszenie o wyborze partnera w otwartym naborze spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

3 stycznia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431) informuje o wyborze partnera w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączanie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Krzysztof Wojtachnio
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze partnera w otwartym naborze spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

12 edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”

27 grudnia 2018

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Agnieszka Łobas
Czytaj więcej o: 12 edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”