Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Szanowni Państwo,

jesteśmy w trakcie przenoszenia artykułów na nową stronę.

Archiwalna strona jest dostępna pod adresem: www.pcpr.ostrowiec.pl/archiwalna_www

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Witamy Państwa na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane do realizacji zadań z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • określonych w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – lewe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Petentów.

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgromadziliśmy w menu poziomym.

Biuletyn Informacji Publicznej znajduję się pod adresem http://bip.pcpr.ostrowiec.pl

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Najnowsze aktualności

Incydent naruszenia ochrony danych osobowych

W związku z wystąpieniem incydentu naruszenia ochrony danych osobowych działając w myśl art. 34 ust. 1 i 2 RODO informujemy klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.  o istnieniu prawdopodobieństwa wykorzystania danych osobowych oraz, że Administrator podjął działania prawne i organizacyjne w celu zminimalizowania ewentualnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych - Anną Głowacką można kontaktować się pisząc na adres: iod@pcpr.ostrowiec.pl

Każdorazowe podejrzenie wykorzystania danych można zgłosić bezpośrednio u Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Barbara Cudzik

Czytaj więcej o: Incydent naruszenia ochrony danych osobowych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

Zapytanie Ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Razem raźniej”

Zapytanie Ofertowe na obsługę prawną związaną z realizacją projektu pn. „Razem raźniej”