Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy Państwa na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane do realizacji zadań z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • określonych w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – prawe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Petentów.

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgromadziliśmy w menu poziomym.

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie

6 grudnia 2018

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - tryb pozakonkursowy.

w załączeniu ogłoszenie do pobrania.

Krzysztof Wojtachnio
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Rekrutacja do projektu w ramach Działania 1.3 Programu wsparcia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

22 listopada 2018

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą rekrutacją do projektu realizowanego w ramach Działania 1.3 Programu  wsparcia osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonymi pismami.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, biernych zawodowo , pozostających bez zatrudnienia.

Bliższych informacji udzieli Państwu Pani Anna Mazurek pod nr tel 533-082-893 lub pod adresem e-mail: am.cbpk@gmail.com oraz osobiście w Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. Z o.o z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 14.

Czytaj więcej o: Rekrutacja do projektu w ramach Działania 1.3 Programu wsparcia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek

30 października 2018

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM PRZY CENTRUM INTERNEWNCJI KRYZYSOWEJ CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

19 października 2018

Rozpoznanie cenowe - dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek

19 października 2018