Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy Państwa na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane do realizacji zadań z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • określonych w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – prawe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Petentów.

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgromadziliśmy w menu poziomym.

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista pracy z rodziną

11 kwietnia 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista pracy z rodziną

Informacja o rozstrzygniętym naborze na stanowisko urzędnicze starszy inspektor w Dziale ds. Pracy z Rodziną i Dzieckiem

6 kwietnia 2018

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczenie do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej

3 kwietnia 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszy Inspektor w Dziale do Spraw Pracy z Rodziną i Dzieckiem

19 marca 2018

Szansa na pracę

19 marca 2018

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” realizują projekt pt. „SZANSA NA PRACĘ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU: jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności zatrudnienia 58K i 42M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiatach: Ostrowiec Św., Skarżysko Kamienna, Starachowice, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie realizowane od 1.02.2018 r. do 31.03.2019 r. w województwie świętokrzyskim.

Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia - osób bezrobotnych z III profilem lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych (także niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełno sprawnościami sprzężonymi), z powiatów: ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wsbip.edu.pl/snp/ 

Czytaj więcej o: Szansa na pracę