Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy Państwa na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane do realizacji zadań z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • określonych w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – lewe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Petentów.

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgromadziliśmy w menu poziomym.

Biuletyn Informacji Publicznej znajduję się pod adresem http://bip.pcpr.ostrowiec.pl

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Najnowsze aktualności

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczenie do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej - pedagog

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczenie do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej - referent

Informacja z wyboru ofert na zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach realizacji projektu "Razem raźniej"

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że osoby niepełnosprawne mają możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Od miesiąca stycznia 2020 r. zostały uruchomione nabory wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia.

Aby złożyć stosowny wniosek osoba niepełnosprawna musi posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

Więcej informacji na temat wsparcia osób niepełnosprawnych w systemie SOW można uzyskać na stronie internetowej: sow.pfron.org.pl

Czytaj więcej o: Informacja