Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy Państwa na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane do realizacji zadań z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • określonych w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – prawe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Petentów.

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgromadziliśmy w menu poziomym.

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

TŁUMY NA PIKNIKU PROFILAKTYCZNYM NA OS. OGRODY

22 maja 2019

Bardzo fajny piknik odbył się w pobliżu kortów tenisowych na terenie osiedla Ogrody.

Organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Patronat nad wydarzeniem objęła starosta Marzena Dębniak oraz prezydent Jarosław Górczyński.

Festyn cieszył się ogromnym powodzeniem.

– Ja bardzo lubię festyny, ponieważ jest to okazja do spotkania się ze znajomymi, a poza tym dzieci mają bardzo fajne atrakcje – mówi pani Halina, mieszkanka osiedla Ogrody.- Od kilku już lat w naszym mieście dużo się dzieje. Organizowane są festyny, pikniki, koncerty, a poza tym miasto wypiękniało. Jest dużo kwiatów i zieleni.

Najwięcej dobrej zabawy miały dzieci.

– Uwielbiam jeździć na gokartach, ale kule do, których się wchodzi też są fajne- mówi Patryk.

Czytaj więcej o: TŁUMY NA PIKNIKU PROFILAKTYCZNYM NA OS. OGRODY

Zaproszenie na piknik

14 maja 2019

Aktywny samorząd” Moduł I finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2019 rok

29 kwietnia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w 2019 r. kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin naboru wniosków dla Modułu I: od 06 maja do 30 sierpnia 2019 r.

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
    (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narząduruchu,
   • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narząduruchu,
   • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządusłuchu,w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
   • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządusłuchu,
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub doosób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana doosób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
  w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznymstopniem niepełnosprawności,
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznymstopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 –pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 –pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narząduruchupowodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
  1. Obszar D –pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Adresatami programu są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu i ruchu w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej bądź zatrudnione.

Druki do pobrania znajdują się w zakładce Osoby niepełnosprawne / Druki do pobrania „Aktywny Samorząd”

Damian Barański
Czytaj więcej o: Aktywny samorząd” Moduł I finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2019 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018

4 kwietnia 2019

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

4 kwietnia 2019