Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – nowa, dodatkowa forma nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne oraz lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne. Telefony odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ. W soboty, niedziele i święta Platforma działa całodobowo. Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w:

  • angielskim,
  • rosyjskim,
  • ukraińskim.

TPK działa na podobnych zasadach, jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi obawy pacjenta, chory może skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem. Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny  wystawi e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

  • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
  • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku)
  • a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego. W tym celu należy wejść na stronę:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/tpk-wideorozmowa-z-tlumaczem-jezyka-migowego/

Czytaj więcej o: Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Ankieta - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+

Jako że Powiat Ostrowiecki rozpoczął prace związane z opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+, ważnym ich elementem jest przeprowadzenie badania ankietowego, które pozwoli poznać problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego powiatu. Realizując ten istotny proces, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która dostępna jest pod linkiem: 

https://frdl.org.pl/ankiety/ankieta-dla-mieszkancow-powiatu-ostrowieckiego

Wszystkie odpowiedzi zostaną przeanalizowane, a wnioski wykorzystane w procesie wyznaczania celów i zadań na najbliższe lata pracy samorządu powiatowego.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie uzyskane informacje będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii. W żaden sposób indywidualne odpowiedzi nie będą publicznie udostępniane.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Większość stanowią pytania zamknięte, więc całość nie powinna zająć więcej niż 10-15 minut. Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące a poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Ankietę prosimy wypełniać do dnia 04.06.2021 r.

Czytaj więcej o: Ankieta - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+

Informacja o wolnych miejscach w DPS