Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy Państwa na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ci z Państwa, którzy zaglądali na nią czasami zapewne zauważą zmiany, które podyktowane były dostosowaniem strony do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Zależy nam na tym by strona ta była czytelna i dostępna dla wszystkich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim powołane do realizacji zadań z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • określonych w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zakres świadczonych przez nas usług – prawe menu – prezentujemy w podziale na Naszych Petentów.

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – zgromadziliśmy w menu poziomym.

Osoby odwiedzające naszą stronę, poszukujące pomocy w trudnej sytuacji bytowej informujemy, że wsparciem dla Państwa służą ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.

Najnowsze aktualności

Konkurs RPSW.09.02.01-IZ.00-26-193/18

30 maja 2018

Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-193/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2187-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-09-02-01-iz-00-26-193-18-w-ramach-poddzialania-9-2-1-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych

Ponadto proszę mieć na uwadze zapis w zmianach w harmonogramie z dnia 23.05.2018r. dostępne w pliku pod linkiem:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/156-harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-rpows-2014-2020

 

oraz dla:

Poddziałanie 9.2.3

Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Link do konkursu:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2178-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-09-02-03-iz-00-26-195-18-w-ramach-poddzialania-9-2-3-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych

Czytaj więcej o: Konkurs RPSW.09.02.01-IZ.00-26-193/18

Projekt "Aktywni = Zatrudnieni"

30 maja 2018

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją na terenie województwa świętokrzyskiego na Obszarze Strategicznej Interwencji miasto Starachowice, miasto Ostrowiec Świętokrzyski, miasto Skarżysko-Kamienna  projektu pn. „Aktywni = Zatrudnieni” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia lutego 2018 r., firma Vivid Consulting Sp. z o. o. informuje o realizacji oraz rekrutacji do niniejszego projektu.

Czytaj więcej o: Projekt "Aktywni = Zatrudnieni"

Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

29 maja 2018

Kliknij Czytaj więcej, aby pobrać zarządzenie oraz załącznik do zarządzenia (harmonogram)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

27 maja 2018

Spotkanie grup wsparcia

25 maja 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. prowadzi spotkania grup wsparcia dla prowadzących: rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i rodzinny dom dziecka z terenu powiatu ostrowieckiego, które organizowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

 Prowadzący te rodzinne formy wsparcia dla dzieci podzieleni zostali na trzy grupy:

- pierwszą stanowią rodziny zastępcze zawodowe, rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępcze niezawodowe, które mają pod opieką dzieci niespokrewnione z opiekunami;

- kolejne 2 grupy zostały podzielone ze względu na wiek dzieci: grupa opiekunów dzieci młodszych i starszych.

W grupach wsparcia najczęściej bierze udział około 10 osób na jednym spotkaniu.

Nadrzędnym celem członków grup wsparcia jest pomoc samemu sobie w kręgu osób z podobnymi problemami. Spotkania tej grupy stanowią możliwość wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie ludzi będących w podobnej sytuacji – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka. Rodzice zastępczy każdego dnia realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki ze strony rodziców biologicznych. Grupa wsparcia daje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, przynależności i wspólnoty z ludźmi, których łączy ta sama szczytna idea: "dobro dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności".

            Praca grupy polega na wspólnej wymianie doświadczeń i informacji, wzajemnej pomocy, zdobywaniu nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących oraz konkretnym poradnictwie w poszczególnych problemach. Każda osoba aktywnie przyczynia się do przebiegu pracy grupy. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób.

            Spotkania grup wsparcia prowadzone są przez psychologa i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas regularnie odbywających się spotkań grupy, we wspólnych rozmowach poszczególne osoby doświadczają odprężenia i poparcia innych członków oraz uświadamiają sobie, że ze swoimi problemami nie są samiinie są w nich odosobnieni. Rozmowa w grupie jest kierowana przez prowadzących, co daje możliwość dojścia do głosu każdemu członkowi, który tego chce, trzymaniu się tematu oraz zachowaniu jasności wątku. Prowadzący służą wsparciem, radą, informacją oraz pomagają w poszerzaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu metod pracy z dziećmi.  Po grupie wsparcia istnieje możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje z psychologiem. 

 Serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbędą się w dniach:

  • 30.05.2018 r.
  • 27.06.2018 r.
  • 25.07.2018 r.
  • 29.08.2018 r.

W sprawie wątpliwości i pytań dotyczących spotkań grup wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (41) 24-99-405 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Czytaj więcej o: Spotkanie grup wsparcia